Taimlehtede otsene PCR-komplekt

  • Plant leaf Direct PCR kit

    Taime lehtede otsene PCR-komplekt

    See toode kasutab taimelehtede lüüsimiseks ainulaadset lüüsipuhvrisüsteemi. Lüsaati saab kasutada matriitsina ilma puhastamiseta. Lisada võib praimereid ja amplifitseerimiseks saab kasutada selle komplekti PCR-segu.